Kontakt
Telefon E-Mail WhatsApp

ochrana dat

Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedené pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je pozorný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži  tohoto webu.

Jak jsme našli vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje zobrazí, když nám je rozdělíte. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo především vyvolání stránek). Tyto údaje se automaticky spustí, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část se shledala, aby údaje byly zajištěny, že web bude poskytnut bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání technických údajů. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, musíte nás kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace k tomu naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Anton Knoll GmbH & Co. KG Dorfstraße 1 49744 Geeste-Bramhar

Telefon: 0 59 63 - 98 29 2-11 E-mail: info@anton-knoll.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Zákonem požadovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Markus Jackstädt pověřenec pro ochranu osobních údajů dsb@anton-knoll.de

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým orgánem pro otázky ochrany údajů je státní pověřenec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, blokování, smazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů na adrese kdykoliv. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

cookies

Některé z webových stránek používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazující stránky
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

data formuláře

Formuláře uvedené na výše uvedených webových stránkách využívají bezpečný přenos dat mezi klientem (prohlížečem) a serverem. Poskytovatel softwaru využívá poskytovatele služeb Sendgrid pro případnou další distribuci dat e-mailem, která může být požadována. Sendgrid funguje jako e-mailový server a zasílá údaje zadané do formuláře e-mailem na adresy příjemců uložené v každém případě.

Provozní společnost Sendgrid sídlí v   Denveru, CO 1801 California Street Suite 500 Denver, CO 80202

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Sendergrid je k nahlédnutí na  https://sendgrid.com/policies/privacy/services-privacy-policy/  a ​​konkrétně pro zasílání e-mailů na  https://sendgrid.com/policies/email/ .

Formuláře jsou odesílány pomocí tzv. formail skriptu. To umožňuje uživatelům tohoto skriptu FormMail spouštět webové formuláře na svém vlastním webovém úložišti. Zadaná data jsou poté odeslána prostřednictvím skriptu Formmail, který poskytli Andy Dunkel a Daniel Iwer GbR. Tato data jsou pak dále distribuována e-mailem. K tomuto účelu slouží také výše popsané služby Sendgrid.

8.) Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

9.) Zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné, aby byla uzavřena smlouva, že nám dotčená osoba zpřístupní osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů vysvětluje případ od případu subjektu údajů, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

Registrace přes Facebook Connect

Namísto registrace přímo na našem webu se můžete zaregistrovat pomocí Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ / „Připojit se k Facebooku“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Zde se můžete přihlásit pomocí údajů o používání. Tím se propojí váš profil na Facebooku s našimi webovými stránkami nebo službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Jedná se především o:

 • jméno na Facebooku
 • Facebookový profil a titulní fotka
 • profilový obrázek na Facebooku
 • e-mailovou adresu uloženou na Facebooku
 • Facebook ID
 • Seznamy přátel na Facebooku
 • To se mi líbí na Facebooku (informace o „lajcích“)
 • Narozeniny
 • Rod
 • země
 • Jazyk

Tyto údaje slouží k nastavení, poskytování a personalizaci vašeho účtu.

Další informace najdete v podmínkách používání Facebooku a zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. Najdete je na:  https://de-de.facebook.com/about/privacy/  a  ​​https://www.facebook.com/legal/terms/ .

Transmission de données lors de la conclusion d'un contrat de services et de contenus numériques (Předávání údajů při uzavírání smlouvy o službách a obsahu)

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

Naše společnost pravidelně ověřuje vaši bonitu při uzavírání smlouvy a v určitých případech, kdy existuje oprávněný zájem, také u stávajících zákazníků. Za tímto účelem spolupracujeme se společností Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, od které získáváme potřebné údaje. Za tímto účelem předáváme společnosti Creditreform Boniversum GmbH vaše jméno a kontaktní údaje. Informace podle čl. 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů o zpracování údajů ve společnosti Creditreform Boniversum GmbH naleznete zde: https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/.

K dalšímu předávání údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, např. pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Sociální média

Sdílejte obsah prostřednictvím pluginů (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Obsah na našich stránkách lze v souladu s ochranou údajů sdílet na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter nebo Google+. Tato stránka k tomuto účelu používá  nástroj eRecht24 Safe Sharing Tool . Tento nástroj naváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek.

Tento nástroj automaticky nepřenáší uživatelská data provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel registrován na některé ze sociálních sítí, při použití sociálních tlačítek Facebook, Google+1, Twitter & Co. se zobrazí informační okno, ve kterém uživatel může text před odesláním potvrdit.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah této stránky na sociálních sítích v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, aniž by provozovatelé sítí vytvářeli kompletní profily pro surfování.

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na našem webu. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese:  https://de-de.facebook.com/policy.php .

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

plugin Google+

Naše stránky využívají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete publikovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů prostřednictvím tlačítka Google+. Google ukládá jak informace, že jste obsahu dali +1, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se může objevit jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a fotkou ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo jinde na webových stránkách a v reklamách na internetu.

Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb Google pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo o vás mají jiné identifikační údaje.

Použití shromážděných informací: Kromě účelů vysvětlených výše budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitě uživatelů +1 nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.

plugin XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání.

Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Pro tento účel se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. To dává společnosti Google vědět, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Více informací o Google Web Fonts najdete na  https://developers.google.com/fonts/faq  a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:  https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google mapy

Tato stránka používá mapovou službu Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irsko prostřednictvím API.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

hosting webových stránek

Anton Knoll GmbH & Co . KG využívá k provozování výše uvedených webových stránek  poskytovatele webhostingu 1&1 Internet SE .

Poskytovatel webhostingu poskytuje technickou infrastrukturu, jako jsou servery, databáze, webový prostor, FTP přístup a podobně, které jsou nutné k provozování webu. To znamená, že osobní údaje shromážděné přímo námi, jak je popsáno výše, jsou uloženy v databázích, jejichž infrastrukturu nám zpřístupňuje společnost 1&1 Internet SE.

Poskytovatel webhostingu sídlí v Německu na adrese 1&1 Internet SE,  Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur.

Prohlášení o ochraně dat společnosti 1&1 Internet SE si můžete prohlédnout na  https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/

Stav: leden 2019.