Kontakt
Telefon E-Mail WhatsApp

BIOPLYNOVÉ/BIOMETANOVÉ SUBSTRÁTY

Vedlejší produkty z obilí a cukrové řepy

Tyto produkty jsou vedlejšími produkty z výroby potravin nebo krmiva pro zvířata nebo obilí z průměrů. Tyto produkty již nelze použít jako potraviny nebo krmivo, ale jsou stále velmi vhodné jako substrát pro výrobu bioplynu. Je tomu tak zejména proto, že vedlejší produkty z obilí a cukrové řepy mají velmi dobrou bilanci CO2.

Nepostradatelná součást energetického přechodu

Zákonodárce nyní také uznal, že zařízení na výrobu bioplynu / biometanu jsou důležitou a nepostradatelnou součástí energetického přechodu. V rámci nových předpisů jsou prosazována pokročilá biopaliva se zvláště pozitivní bilancí CO2. Zde můžete těžit dvěma způsoby.

Zvýšení poptávky prostřednictvím minimální kvóty moderních biopaliv

Společnosti vyrábějící minerální oleje jsou podle federálního nařízení o ochraně před emisemi povinny uvádět na trh každoročně neustále rostoucí minimální podíl tzv. pokročilých biopaliv.

Vhodné suroviny pro výrobu zkapalněného biometanu, který je uznáván jako pokročilé biopalivo, musí splňovat přísné směrnice. Tyto suroviny vám můžeme dodávat pravidelně, abyste mohli těžit z rostoucí poptávky v této oblasti.

Vytvářejte dodatečné příjmy prodejem kvót skleníkových plynů

Kvóta na snížení skleníkových plynů je snížení emisí, které musí ropné společnosti splnit z paliv, která uvádějí do oběhu. Sazba se bude v příštích několika letech postupně zvyšovat až na 24 %.

Jako provozovatel zařízení na výrobu biometanu můžete těžit z kvóty skleníkových plynů splněním kvóty pro ropné společnosti a následným prodejem jim. Výše kvóty skleníkových plynů a tím i váš dodatečný příjem závisí na bilanci CO2 vyrobeného biometanu. V sortimentu obilovin a vedlejších produktů z cukrové řepy máme suroviny s velmi pozitivním vlivem na bilanci CO2. S nimi můžete dosáhnout vysoké kvóty skleníkových plynů a tím i velmi atraktivního dodatečného příjmu.

Rádi Vám podrobně poradíme s požadavky a možnostmi.

Zeptejte se nezávazně

ANTONKNOLL_Adobe-15507153-M.jpg

JEJÍ

Výhody

  • Dobrá bilance CO2 pro bioplynové substráty z vedlejších produktů
  • Dobrá hodnota peněz
  • Dobré skladovací vlastnosti
  • Vysoká výtěžnost bioplynu
  • Nízká doba zdržení
  • Zejména v případě obilí zůstává méně zbytků fermentace

Dobrá bilance CO2 pro bioplynové substráty z vedlejších produktů