Kontakt
Telefon E-Mail WhatsApp

RAŠELINOVÉ NÁHRAŽKY A SUBSTRÁTOVÉ PŘÍSADY

Poskytneme vám správnou náhradu

Vzhledem k tomu, že těžba rašeliny již byla omezena a v nejbližších letech se očekává její postupné ukončení, nabývají na významu substrátové agregáty a jejich náhražky se srovnatelnými vlastnostmi.

ANTONKNOLL_Adobe-354850787-M.jpg

výrobky ze dřeva

Dřevěná vlákna a dřevěné štěpky se v Německu používají jako substrátové suroviny od počátku 90. let. Zejména v posledních letech nabývá tento materiál opět na významu pro svou dobrou vhodnost jako náhražka rašeliny.

Dřevní štěpka az nich získaná dřevní vlákna jsou surovinou po praní. Vazba CO2 per zachována i při použití v substrátech.

ANTONKNOLL_Adobe-308198772-M.jpg

kompost

Kompost je hnijící produkt vyrobený z organického odpadu. Při tzv. „hnilobě“ způsobují mikroorganismy obsažené v materiálu rozklad a přeměnu organických látek. Výsledkem je substrát s vysokým podílem cenných živin, který se využívá v zemních pracích a zemědělství.

Využití kompostu v substrátech má tu výhodu, že se použité látky udržují v koloběhu a šetří se zdroje jako je rašelina.

ANTONKNOLL_Adobe-105186711-M.jpg

produkty z kůry

Zpracováním surové kůry na kůrový mulč a kůrový humus vhodný do substrátu vznikají významné zahradnické produkty. V rámci zpracování se kompostuje, drtí a frakcionuje zejména kůra tuzemského jehličnatého dřeva. Vznikne tak přírodní náhrada rašeliny, která uvolňuje velmi málo energie.

ANTONKNOLL_Adobe-331468163-M.jpg

kokosové produkty

Plody kokosové palmy jsou zčásti tvořeny vláknitou sítí, která se vyznačuje vysokou elasticitou a trvanlivostí a pro tyto vlastnosti je již dlouho vyhledávanou surovinou pro výrobu provazů.

Tato vláknitá síť může být také použita k získání výchozích substrátových materiálů, které se dobře hodí jako přísady nahrazující rašelinu.

Vlastní logistika

ANTON-KNOLL_Logistik-Logo_n_DE_3C.png

ANTON KNOLL Logistik vám dodá požadovanou surovinu spolehlivě, rychle a flexibilně.

Každý produkt má své vlastní požadavky na přepravu. Náš zkušený plánovací tým zajišťuje hladký průběh přepravy.

ANTONKNOLL_Adobe-254627773-M.jpg