Kontakt
Telefon E-Mail WhatsApp

BIOPLYNOVÉ/BIOMETANOVÉ SUBSTRÁTY

Hnůj a kejda

Použití kejdy kejdy jako vstupu zařízení na výrobu bioplynu nabízí širokou škálu výhod. Zejména pozitivní vliv na vaši bilanci CO2 je hlavní výhodou používání hnoje. Za zmínku take stojí zlepšení fermentační biologie díky mikroorganismům obsaženým v hnoji a zkvalitnění fermentačních zbytků.

Díky naší certifikaci dle REDcert Vám dodáváme vhodné produkty po celý rok můžeme a pravidelně zdarma. Dodávky jsou prováděny naší interní, flexibilní a spolehlivou logistikou a závisí na vašich požadavcích a vašich požadavcích na množství.

Nepostradatelná součást energetického přechodu

Zákonodárce nyní také uznal, že zařízení na výrobu bioplynu / biometanu jsou důležitou a nepostradatelnou součástí energetického přechodu. V rámci nových předpisů jsou prosazována pokročilá biopaliva se zvláště pozitivní bilancí CO2. Zde můžete těžit dvěma způsoby.

Zvýšení poptávky prostřednictvím minimální kvóty moderních biopaliv

Společnosti vyrábějící minerální oleje jsou podle federálního nařízení o ochraně před emisemi povinny uvádět na trh každoročně neustále rostoucí minimální podíl tzv. pokročilých biopaliv.

Použitím hnoje a kejdy můžete vyrábět zkapalněný biometan, který splňuje požadavky pokročilých biopaliv, a těžit tak z rostoucí poptávky.

Vytvářejte dodatečné příjmy prodejem kvót skleníkových plynů

Kvóta na snížení skleníkových plynů je snížení emisí z paliv, která uvádějí do oběhu, které ropné společnosti musí splnit. Sazba se bude v příštích několika letech postupně zvyšovat až na 24 %.

Jako provozovatel zařízení na výrobu biometanu můžete těžit z kvóty skleníkových plynů splněním kvóty pro ropné společnosti a následným prodejem jim. Výše kvóty skleníkových plynů a tím i váš dodatečný příjem závisí na bilanci CO2 vyrobeného biometanu. Používání kejdy a kejdy má velmi pozitivní vliv na bilanci CO2. Například ve srovnání s jinými biopalivy dosahuje biometan z hnoje výrazně vyšších úspor CO2 a odpovídajícím způsobem vyšší kvóty skleníkových plynů.

Rádi Vám podrobně poradíme s požadavky a možnostmi.

Zeptejte se nezávazně

Biogas.png

PŘEHLED PRODUKTŮ

rozsah

DRŮBEŽÍHO HNOJE

Náš sortiment drůbežího hnoje zahrnuje slepičí trus, suchý slepičí trus a krůtí trus. Všechny naše produkty nabízíme také s certifikací REDCert.

Různé druhy drůbežího trusu mají díky svým specifickým vlastnostem různé výhody a nevýhody při použití v bioplynových stanicích. Například slepičí trus se vyznačuje velmi vysokou vydatností plynu, což znamená, že poměr ceny a výkonu je u tohoto substrátu obzvláště dobrý. Hahnchemist je navíc homogenní produkt, který boduje stálou kvalitou a stabilním výtěžkem plynu. Tento produkt je tedy vhodný i pro začátečníky v používání drůbežího trusu v bioplynových stanicích.

V případě suchého kuřecího hnoje se nejlepší výtěžnosti plynu dosáhne použitím čerstvé pásky. Můžeme vám je dodat po celý rok.

Můžeme vám dodat různé druhy krůtího hnoje. Hnůj pochází z výkrmu krůt na peletách ze slámy, peletách ze slupek slunečnice, slupek špaldy nebo na slámě. Krůtí hnůj má velkou výhodu v tom, že jde o zvláště levný bioplynový substrát.

Rádi Vám poradíme, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

DOBYTČÍ HNŮJ A PRASEČÍ HNŮJ

Nabízíme různé druhy kejdy skotu a prasat pro použití v bioplynových stanicích. Příkladem je hnůj z chovu býků nebo dobytka. K dispozici je také hnůj prasat nebo hnůj z chovu prasnic.

Při použití v bioplynové stanici má například hnůj dobytka a prasat tu výhodu, že stabilizuje biologii. Rádi Vám v nezávazné diskuzi poradíme s využitím kejdy skotu nebo prasat v bioplynových stanicích.

SEPAROVANÝ HNŮJ SKOTU A PRASAT

Separací kejdy skotu a prasat vznikají pevné látky pro použití v bioplynových stanicích a kapalné hnojivo pro ornou půdu a louky. Použití separovaného hnoje jako bioplynového substrátu produkuje výrazně vyšší výtěžek metanu než použití surového hnoje.

Kromě toho mikroživiny v separované kejdě stabilizují proces fermentace. Pro více informací nám prosím zašlete nezávaznou poptávku.